15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Vân (1 bài)
- Tiêu Diễn (2 bài)
- Tạ Diễu (5 bài)
- Vương Dung (1 bài)
- Ngô Quân (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/04/2010 19:06 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2010 19:08 bởi hongha83
Đào Hoằng Cảnh 陶弘景 (457-536) tự Thông Minh 通明, hiệu Hoa Dương ẩn cư 華陽隱居, người Đơn Dương, Mạt Lăng (nay là Giang Tô, Nam Kinh). Ông là nhà y dược học trứ danh của thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc, người thứ nhất chỉnh lý hệ thống bản thảo học của y học sử Trung Quốc.

Thông minh hiếu học từ nhỏ, lên 4 lên 5, đã bắt đầu lấy cọng lau làm bút vẽ trên tro; lên 10 đọc "Thần tiên truyện" của Cát Hồng, chịu ảnh hưởng rất nhiều của ông này. Sau khi nhà Nam Tề thành lập, ông vào triều làm chúc Thị độc cho các vua, được vua quan ưa chuộng. Năm Vĩnh Minh thứ 10 (492), ông từ chúc về ở ẩn nơi núi Mao Sơn, huyện Câu Dung, Đơn Dương (nay là Giang Tô), chuyên lo luyện đơn và trứ thuật, cặm cụi suốt 40 năm. Trong thời gian này, triều đình lần lượt mời ông ra làm quan, ông đều không nhận. Nhưng vì học vấn…