Ngô Quân 吳均 (469-520) tự Thúc Tường 叔庠, người Ngô Hưng (nay là huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang), là nhà văn, nhà thơ nước Lương (502-557) đời Nam Bắc triều, soạn giả cuốn Tề xuân thu 齊春秋, Thông sử 通史. Thi ca để lại còn khoảng hơn 40 bài.