Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài thơ)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài thơ)
- Trần Thúc Bảo (1 bài thơ)
- Giang Yêm (3 bài thơ)
- Dữu Tín (6 bài thơ)
Tạo ngày 07/09/2008 10:09 bởi hongha83
Ngô Quân 吳均 (469-520) tự Thúc Tường 叔庠, người Ngô Hưng (nay là huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang), là nhà văn, nhà thơ nước Lương (502-557) đời Nam Bắc triều, soạn giả cuốn Tề Xuân Thu 齊春秋, Thông sử 通史. Thi ca để lại còn khoảng hơn 40 bài.