Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ôn Tử Thăng (1 bài)
- Tăng Xán thiền sư (1 bài)
- Phó Hấp (1 bài)
- Tiêu Cương (2 bài)
- Ngô Quân (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/04/2013 21:01 bởi hongha83
Tuệ Khả thiền sư 慧可禪師 (487-593) lại có tên là Tăng Khả 僧可, tên thường gọi là Cơ Quang 姬光, hiệu là Thần Quang 神光, người Hổ Lao (huyện Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam). Ông là vị tổ thứ 2 của Thiền tông.