擬古其三-採蓮曲

錦帶雜花鈿,
羅衣垂綠川。
問子今何去,
出採江南蓮。
遼西三千里,
欲寄無因緣。
願君早旋返,
及此荷花鮮。

 

Nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc

Cẩm đới tạp hoa điền,
La y thuỳ lục xuyên.
Vấn tử kim hà khứ,
Xuất thái Giang Nam liên.
Liêu Tây tam thiên lý,
Dục ký vô nhân duyên.
Nguyện quân tảo toàn phản,
Cập thử hà hoa tiên.

 

Dịch nghĩa

Thân đeo đai gấm, đầu giắt trang sức nhiều hoa,
Áo lụa rủ xuống dòng nước biếc.
Hỏi cô gái là đi đâu,
(Trả lời) đi tới Giang Nam hái sen.
Liêu Tây cách đây ba ngàn dặm,
Muốn gửi (hoa) tới (người ở đó) mà không có cách nào.
(Đành) mong chàng sớm trở về nơi đây,
Kịp khi hoa vẫn còn tươi đẹp.


Đây là một bài nhạc phủ cựu đề. Thái liên khúc là tên bài nhạc phủ thuộc Thanh thương khúc từ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đai gấm, trâm hoa giắt,
Áo rủ nước nhẹ nhàng.
Hỏi người đi đâu đó,
Hái sen ở Giang Nam.
Liêu Tây ba ngàn dặm,
Muốn gửi bao cách ngăn.
Mong chàng sớm về lại,
Kịp chớ để hoa tàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Áo the xanh đẫm nước
Đai gấm xuyến trâm ngà
Hỏi vội đi đâu thế
Ra Giang Nam hái hoa
Liêu Tây ba ngàn dặm
Muốn gởi nhưng đường xa
Thiếp muốn chàng về kịp
Sen kia vẫn đậm đà.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời