山中雜詩其一

山際見來煙,
竹中窺落日。
鳥向檐上飛,
雲從窗裡出。

 

Sơn trung tạp thi kỳ 1

Sơn tế kiến lai yên,
Trúc trung khuy lạc nhật.
Điểu hướng thiềm thượng phi,
Vân tòng song lý xuất.


Bài thơ này tả cảnh tượng cuộc sống u tĩnh ở trong núi, bốn câu đều tả cảnh, riêng một thể cách.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vách núi xem khói toả,
Rừng trúc ngắm chiều tà.
Chim hướng hiên bay tới,
Mây từ song lướt ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sườn non thấy khói lên,
Lùm trúc nom ác xuống.
Chim hướng thềm bay về,
Mây từ song toả hướng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời