06/10/2022 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạc Sầu nhạc
莫愁樂

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 09:45

 

Nguyên tác

儂居石城下,
郎到石城遊。
自郎石城出,
長在石城頭。

Phiên âm

Nùng cư Thạch Thành hạ,
Lang đáo Thạch Thành du.
Tự lang Thạch Thành xuất,
Trường tại Thạch Thành đầu.

Dịch nghĩa

Thiếp ngụ tại Thạch Thành,
Chàng đến Thạch Thành du ngoạn.
Từ khi chàng rời khỏi Thạch Thành,
Thiếp cứ ra đầu thành trông ngóng chàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em ngụ tại Thạch Thành
Chàng tới du ngoạn cảnh
Từ khi chàng xa vắng
Em mòn mỏi trông quanh
Thạch Thành là tên ngắn của Thạch Đầu thành, khởi xây từ thời Chiến Quốc, gọi là Kim Lăng ấp, thời Đông Ngô được tu bổ thêm đổi là Thạch Đầu thành. Di chỉ nay vẫn còn tại thành phố Nam Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Mạc Sầu nhạc