詠史詩-博浪沙

嬴政鯨吞六合秋,
削平天下虜諸侯。
山東不是無公子,
何事張良獨報仇。

 

Vịnh sử thi - Bác Lãng Sa

Doanh Chính kình thôn lục hợp thu,
Tước bình thiên hạ lỗ chư hầu.
Sơn Đông bất thị vô công tử,
Hà sự Trương Lương độc báo cừu.

 

Dịch nghĩa

Vào lúc Tần Doanh Chính muốn gồm thâu trời đất
Tiêu diệt thiên hạ, cầm tù các chư hầu
Tại Sơn Đông không phải là không có những công tử
Việc gì chỉ có một mình Trương Lương phải báo thù.


Bác Lãng Sa: tên đất, nằm phía tây bắc huyện Trung Doãn, tỉnh Hà Nam ngày nay, nơi Trương Lương thuê sát thủ giết Tần Thuỷ Hoàng (nhưng không được) khi Tần Thuỷ Hoàng đi tuần du phương đông. Trương Lương có cha, ông nội làm tướng quốc nước Hàn trải 5 đời vua, chịu nhiều ơn huệ của nước Hàn. Khi  cha chết ông còn nhỏ, nước Hàn bị Tần diệt. Ông bán cả gia tài mưu tính việc báo thù, thuê lực sĩ cầm chuỳ nặng, phục tại Bác Lãng Sa, chờ xe Tần Thuỷ Hoàng đi qua sẽ đánh. Nhưng Tần Thuỷ Hoàng có nhiều xe giống nhau và Tần vương đi xe phía sau, sát thủ đánh vào xe phía trước, Tần vương thoát chết, cho truy tìm khắp nước. Trương Lương đổi tên họ trốn tránh nhiều nơi, có lúc ở nhà Hạng Bá, chú của Hạng Tịch (tức Hạng Võ); sau Trương Lương tìm đến với Lưu Bang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Doanh Chính đương thời sức tóm thâu,
Diệt tiêu thiên hạ, bắt chư hầu.
Sơn Đông đâu ít phường công tử,
Mà chỉ Trương Lương gánh mối cừu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Doanh Chính, lúc kình gọp sáu phương,
Cầm hầu, thiên hạ diệt không nhường.
Sơn Đông chẳng phải không công tử,
Gì cớ báo cừu mỗi họ Trương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc Doanh Chính tóm thâu sáu nước
Thiên hạ yên, dẹp hết chư hầu
Sơn Đông công tử thiếu đâu
Trương Lương sao phải báo thù lẻ loi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Doanh Chính gồm thâu cả đất trời,
Triệt tiêu thiên hạ, cầm chư hầu.
Sơn Đông không phải không công tử,
Sao chỉ Trương Lương mình báo thù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời