詠史詩-易水

一旦秦皇馬角生,
燕丹歸北送荊卿。
行人欲識無窮恨,
聽取東流易水聲。

 

Vịnh sử thi - Dịch thuỷ

Nhất đán Tần hoàng mã giác sinh,
Yên Đan quy bắc tống Kinh khanh.
Hành nhân dục thức vô cùng hận,
Thính thủ đông lưu Dịch thuỷ thanh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vua Tần sớm khởi chiến tranh
Yên Đan về tiễn Kinh Khanh lên đường
Hành nhân nhớ chuyện oán thương
Còn nghe sông Dịch chảy trườn về đông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Một sớm vua Tần lệnh ngựa ra,
Yên Đan về bắc tiễn Kinh Kha.
Người đi nhớ lại vô cùng hận,
Sông Dịch đông xuôi tiếng nước nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một sớm vua Tần xua kỵ tiến
Yên Đan về bắc tiễn Kinh Kha
Người đi biết chuyện xót xa
Xuôi đông sông Dịch tiếng ca thảm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một sớm vua Tần khởi chiến chinh
Yên Đan về bắc tiễn chàng Kinh
Người đi nhớ lại vô cùng hận
Sông Dịch tai nghe sóng dập dềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một sớm vua Tần phát ngựa ra,
Yên Đan đến bắc tiễn Kinh Kha.
Người đi nhớ lại vô cùng hận,
Tiếng nước đông xuôi sông Dịch hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời