詠史詩-檀溪

三月襄陽綠草齊,
王孫相引到檀溪。
的盧何處埋龍骨,
流水依前繞大堤。

 

Vịnh sử thi - Đàn khê

Tam nguyệt Tương Dương lục thảo tề,
Vương tôn tương dẫn đáo Đàn khê.
Đích Lư hà xứ mai long cốt,
Lưu thuỷ y tiền nhiễu đại đê.


Đàn khê là con suối nằm phía tây thành Tương Dương, Kinh Châu. Lưu Bị có thời nương nhờ Lưu Biểu tại Kinh Châu, nhưng những thuộc hạ của Lưu Biểu muốn giết Lưu Bị (vì Lưu Bị có lời can ngăn Lưu Biểu trong việc lập con trưởng con thứ bị vợ thứ của Lưu Biểu nghe lén biết được), bèn đặt tiệc mời Lưu Bị đến dự. Trong tiệc có người báo cho Lưu Bị biết, Lưu Bị bỏ trốn chạy về phía tây (3 mặt kia thủ hạ của những người âm mưu - Thái Mạo, Thái Huân - vây chặt) gặp suối Đàn khê khá rộng và sâu tưởng không thể thoát chết. Nhưng Lưu Bị nhờ con ngựa Đích Lư cõng nhảy được qua suối, đám người kia rượt theo nhưng không qua được nên Lưu Bị thoát chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng ba cỏ Tương Dương xanh bến
Những vương tôn dắt đến Đàn khê
Tìm đâu xương cốt Đích Lư
Quanh đê nước chảy muôn đời vô tri.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tháng ba cỏ biếc thành Tương Dương,
Dẫn đến Đàn Khê một vị Vương.
Ngựa Đích, xương rồng nào xứ gửi,
Quanh đê nước chảy vẫn như thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Tương Dương tháng ba cỏ mới
Cháu vua xưa tới suối Đàn khê
Đích lư đưa được vua về
Suối nay vẫn chảy quanh đê rộng dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ba cỏ biếc đều Tương Dương,
Chạy đến Đàn Khê một vị Vương.
Xương cốt Đích Lư, nào xứ gửi,
Quanh đê lớn nước vẫn xuôi tuôn.

11.00
Trả lời