妾薄命

阿嬌初失漢皇恩,
舊賜羅衣亦罷熏。
欹枕夜悲金屋雨,
捲簾朝泣玉樓雲。
宮前葉落鴛鴦瓦,
架上塵生翡翠裙。
龍騎不巡時漸久,
長門長掩綠苔文。

 

Thiếp bạc mệnh

A Kiều sơ thất Hán hoàng ân,
Cựu tứ la y diệc bãi huân.
Ỷ chẩm dạ bi kim ốc vũ,
Quyển liêm triêu khấp ngọc lâu vân.
Cung tiền diệp lạc uyên ương ngoã,
Giá thượng trần sinh phỉ thuý quần.
Long kỵ bất tuần thời tiệm cửu,
Trường Môn trường yểm lục đài văn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

A Kiều vừa mất ân vua Hán
Áo lụa không còn xông khói hương
Tựa gối buồn nghe mưa đêm oán
Vén rèm khóc hận mây sớm ngưng
Mái ngói uyên ương cây lá rụng
Xiêm y phỉ thuý bụi trần vương
Xe rồng không đến tuần như cũ
Trường Môn rêu biếc phủ xanh đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

A Kiều từ mất lòng vua Hán
Áo vua cho buồn chán không xông
Nhà vàng mưa dập đêm thương
Sáng bi lầu ngọc mây vương chập chùng
Ngói uyên ương trước cung lá rụng
Giá đậu chim bụi cũng bám đầy
Lính tuần lâu chẳng qua đây
Trường Môn cung phủ lớp dầy rêu xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

A Kiều Hán mất hoàng ân,
Không còn áo lụa xông làn khói hương.
Nghe mưa tựa gối buồn thương,
Vén rèm khóc hận mây vương chập chờn.
Lá cây rụng ngói uyên ương,
Xiêm y phỉ thuý bụi vương đỏ hồng.
Tuần xưa không thấy xe rồng,
Phủ xanh rêu biếc Trường Môn đường dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời