06/07/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2014 17:49

 

Nguyên tác

半煙半雨江橋畔,
映杏映桃山路中。
會得離人無限意,
千絲萬蕊惹春風。

Phiên âm

Bán yên bán vũ giang kiều bạn,
Ánh hạnh ánh đào sơn lộ trung.
Hội đắc ly nhân vô hạn ý,
Thiên ty vạn nhị nhạ xuân phong.

Dịch nghĩa

Trên bờ sông gần cầu, nửa trong mưa, nửa trong sương khói,
Trong đường rừng cùng hạnh, đào đua thắm tươi.
Hiểu lòng người đi vô hạn buồn,
Nên phô ngàn sợi tơ, vạn nhị hoa, rủ cả gió xuân tới đưa tiễn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ sông trong mưa vương khói
Cùng hạnh, đào tươi rói trong rừng
Hiểu người đi nỗi đau lòng
Ngàn tơ vạn nhị lại tròng gió xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Liễu