Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/07/2005 18:45 bởi Vanachi
Vương Quan 王觀 (thế kỷ XII) tự Thông Tẩu, người Cao Bưu, thuộc tỉnh Giang Tô, từng làm Tri phủ Giang Tô, trong sách Tuyệt diệu tứ tuyển có khen ông là “Phong lưu công tử trong từ lâm”. Tác phẩm của ông có Quán liễu tập.