Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
6 bài thơ
Tạo ngày 18/10/2008 08:13 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/10/2008 10:34 bởi Vanachi
Trần Vũ 陳羽, không rõ năm sinh năm mất, ước vào khoảng đầu niên hiệu Nguyên Hoà đời Đường Hiến Tông. Tự không rõ, người Giang Đông. Giao du với thi tăng Linh Nhất. Kết bạn với Hàn Dũ. Đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 8 (792) lúc 40 tuổi. Làm quan đến chức Đông cung vệ tá. "Toàn Đường thi" còn một quyển 63 bài.