Thành Tương Dương gió xuân vừa nổi
Sông Hán trôi không ngoái trở về
Cây già nhớ Mạnh trên đê
Lộc Môn sương khói đề huề như xưa

tửu tận tình do tại