贈人

或棹孤舟或杖藜,
尋常適意釣長溪。
草堂竹徑在何處,
落日孤煙寒渚西。

 

Tặng nhân

Hoặc trạo cô chu hoặc trượng lê,
Tầm thường thích ý điếu trường khê.
Thảo đường trúc kính tại hà xứ,
Lạc nhật cô yên hàn chử tê (tây).

 

Dịch nghĩa

Hoặc đang chèo thuyền đơn, hoặc đang chống gậy lê tha thẩn?
Hoặc thích chí đang câu cá ở suối dài xa?
Tôi đứng trước ngõ trúc nhà cỏ mà hiện ông đang ở đâu?
Mặt trời đang lặn, ráng chiều đỏ ối phía tây cù lao lạnh lẽo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của NK

Đang chèo thuyền hay đang chống gậy,
Cao hứng lên câu cá suối xa
Đứng nơi ngõ trúc, gian nhà cỏ
Chiều tà đỏ, thấy đâu bạn già?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoặc chèo thuyền, hoặc đang chống gậy
Hoặc hứng lên câu suối dài xa
Tôi nơi ngõ trúc trước nhà
Ráng chiều đỏ lạnh bạn già ở đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Chèo thuyền chống gậy cũng mình ta
Câu cá theo nguồn hứng suối xa
Ngõ trúc nhà tranh bạn chẳng thấy
Hoàng hôn ráng đỏ chiều tây tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời