06/06/2023 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng nhân
贈人

Tác giả: Trần Vũ - 陳羽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 21:19

 

Nguyên tác

或棹孤舟或杖藜,
尋常適意釣長溪。
草堂竹徑在何處,
落日孤煙寒渚西。

Phiên âm

Hoặc trạo cô chu hoặc trượng lê,
Tầm thường thích ý điếu trường khê.
Thảo đường trúc kính tại hà xứ,
Lạc nhật cô yên hàn chử tê (tây).

Dịch nghĩa

Hoặc đang chèo thuyền đơn, hoặc đang chống gậy lê tha thẩn?
Hoặc thích chí đang câu cá ở suối dài xa?
Tôi đứng trước ngõ trúc nhà cỏ mà hiện ông đang ở đâu?
Mặt trời đang lặn, ráng chiều đỏ ối phía tây cù lao lạnh lẽo.

Bản dịch của NK

Đang chèo thuyền hay đang chống gậy,
Cao hứng lên câu cá suối xa
Đứng nơi ngõ trúc, gian nhà cỏ
Chiều tà đỏ, thấy đâu bạn già?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Vũ » Tặng nhân