Dưới đây là các bài dịch của Tram Nguyen. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Liễu ngộ thân tâm (Nguyện Học thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Thấu hiểu tâm thân tuệ nhãn thông
Linh thông hiện thực hoá thành trung
Lưu hành thủ giữ trác siêu chúng
Chẳng thể lường thân ứng hoá cùng
Nhưng lại mãn đầy không giới trống
Từ không nhận thấy có tương đồng
Thế gian không vật cùng tình huống
Linh sáng sở trường quang hiển dung
Thường thì diễn giải nghị bàn khống
Không thể một lời hiểu xứng lòng.

Ảnh đại diện

Tạp vịnh kỳ 7 (Ngộ Hiền thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Trước cửa cây xanh chim chẳng ca
Dưới sân rêu biếc rụng đầy hoa
Gió đông cá sự luận thân tả
Toàn vẹn sắc xuân ai thuộc nhà.

Ảnh đại diện

Thu dạ (Thái Thuận): Bản dịch của Tram Nguyen

Trời trong sương giáng tựa hoa rơi
Không tiếng lá ngô rụng khắp trời
Mỏi ngắm sông ngân ô thước đợi
Một chùm tinh tú ý thơ khơi.

Ảnh đại diện

Trùng dương hậu cúc hoa (Phạm Thành Đại): Bản dịch của Tram Nguyen

Tĩnh mịch giậu đông sương đẫm hoa
Lầu vàng xưa chiếu cát bùn sa
Nữ nhi tình mấy ai phong nhã
Ngắm đoá mặt trời trùng dương hoa.

Ảnh đại diện

Bồ tát man kỳ 3 (Ôn Đình Quân): Bản dịch của Tram Nguyen

Ấn vàng vô hạn điểm sơn căn
Hàm tiếu hoa rèm ẩn bức ngăn
Gặp được mẫu đơn sắc
Thoáng lưu nét hoàn văn
Trâm quý vàng tác hợp
Trên thoa đôi bướm múa
Tâm sự thành ai hiểu?
Trăng sáng hoa đầy cành.

Ảnh đại diện

Bồ tát man kỳ 3 (Ôn Đình Quân): Bản dịch của Tram Nguyen

Ấn vàng vô hạn điểm sơn căn
Hàm tiếu ẩn mình sau trướng ngăn
Vẻ mặt mẫu đơn đương khởi sắc
Tạm lưu một thoáng lại hoàn văn
Trâm vàng tác hợp làn hương biếc
Thoa bướm múa đôi đồng cội căn
Tâm sự dẫu thành ai thấu hiểu
Trăng thanh tỏ rạng hoa đầy cành.

Ảnh đại diện

Nhai thượng (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Tram Nguyen

Trên phố người tranh xem hán gian
Hán gian với bản thân vô can
Vô can vẫn bị ngờ nghi phạm
Khiến cảm thấy lòng lạnh thấu gan.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 098 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Ẩn cư trong mắt tầm non xanh
Cao ngất đường đi khó gập ghành
Đến chốn tận cùng non nước cảnh
Tự nhiên đạt tới giới không ranh.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 097 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Ẩn cư thức đạo khí non an
Vạn pháp cội căn tự khắc nhàn
Bốn hướng tụ hồn chẳng biến tán
Thân rày yên tịnh với không gian.

Ảnh đại diện

Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Tram Nguyen

Non cao chim bay vút
Vạn nẻo người mất hút
Thuyền phu nón áo tơi
Thả câu sông lạnh buốt.

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối