Dưới đây là các bài dịch của Tram Nguyen. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 098 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Ẩn cư trong mắt tầm non xanh
Cao ngất đường đi khó gập ghành
Đến chốn tận cùng non nước cảnh
Tự nhiên đạt tới giới không ranh.

Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 097 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Ẩn cư thức đạo khí non an
Vạn pháp cội căn tự khắc nhàn
Bốn hướng tụ hồn chẳng biến tán
Thân rày yên tịnh với không gian.

Ảnh đại diện

Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Tram Nguyen

Non cao chim bay vút
Vạn nẻo người mất hút
Thuyền phu nón áo tơi
Thả câu sông lạnh buốt.

Ảnh đại diện

Mai vũ (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Tram Nguyen

Mai ngóng mưa mấy bận
Giá trị lớn cuối xuân
Lòng vượn đau rân rấn
Gà gáy dứt mộng thần
Biển nam sương khói lẫn
Sông bắc đẫm phù vân
Áo trắng nay hoá phận
Nào phải bụi thế trần.

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Tram Nguyen

Chén lưu ly chứa rượu bồ đào
Thúc ngựa tỳ bà lòng khát khao
Say chén sa trường quân mặc nhạo
Hồi hương chinh chiến mấy ai nào.


Hình ảnh ‘tỳ bà mã thượng’ xuất phát từ tích nàng Vương Chiêu Quân: nàng tuy tố chất tinh tuý ngọt ngào như rượu đào trong chén lưu ly, nhưng do tính tình khảng khái không chịu luỵ mà bị người ghen ghét nên ly rượu ngọc không được trọng dụng nơi hậu cung xứ sở quê mình mà phải mang hàm oan ‘mã thượng tỳ bà’ trên lưng ngựa tấu khúc biệt ly, đi hoà thân ở xứ người không ngày hồi hương. Tiếng tỳ bà trên lưng ngựa của tác giả cũng là tiếng thơ lòng tự thán khi ví hoàn cảnh bản thân tác giả cũng vì thị phi mà mang quân lệnh ra đi không ngày về, chỉ còn lòng khát khao say chén nơi sa trường mặc đời cười nhạo. Chữ quân 君 [quân mạc tiếu] tác giả dùng ở đây rất tinh tế: vừa để chỉ người mang quân lệnh, cũng là đồng cảm hoàn cảnh bản thân với nàng Vương Chiêu Quân 君.
Lý Bạch: ‘Chiêu Quân phất ngọc an, Thượng mã đề hồng giáp.’ [Vương Chiêu quân kỳ 2]
Lý Thương Ẩn: ‘Mã thượng tỳ bà hành vạn lý’ [Vương Chiêu Quân]
Ảnh đại diện

Vấn Hằng Nga thi (Lê Thánh Tông): Bản dịch của Tram Nguyen

Thuỷ khởi vợ chồng xung khắc nhau
Thanh không tăm tối một thân sầu
Năm trôi thỏ giã trường sinh dược
Tặng khách trời tây tìm đã lâu?

Ảnh đại diện

Lan kỳ 06 (Tạ Thiên Huân): Bản dịch của Tram Nguyen

Ngắm tuyết hoa thương kẻ bạc đầu
Cô thân sương giáng dưỡng tâm đau
Chớ buồn vòng khánh không còn nữa
Đàn cổ ẩn lan còn với nhau.

Ảnh đại diện

Đan Khâu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tram Nguyen

Thanh Nữ ngỡ mình tự kết sương
Hy Hoà ngậm đắng chuyển vầng dương
Đan Khâu cách trở không tin tức
Nhớ phụng ngẫm ngô đồng lại thương.

Ảnh đại diện

Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Tram Nguyen

Tuệ sáng thường thoải mái
Kích hoạt tầm tác quái
Tầm quái không tỏ quái
Kỳ quái tự nhiên hoại.

Ảnh đại diện

Kiến giải (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Tram Nguyen

Nhận Thức
Nhận ra lộ thức giải
Tự kích hoạt tầm quái
Lĩnh hội tầm quái thông
Tuệ sáng nên thoải mái.

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối