Dưới đây là các bài dịch của Tram Nguyen. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Lan kỳ 06 (Tạ Thiên Huân): Bản dịch của Tram Nguyen

Ngắm tuyết hoa thương kẻ bạc đầu
Cô thân sương giáng dưỡng tâm đau
Chớ buồn vòng khánh không còn nữa
Đàn cổ ẩn lan còn với nhau.

Ảnh đại diện

Đan Khâu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Tram Nguyen

Thanh Nữ ngỡ mình tự kết sương
Hy Hoà ngậm đắng chuyển vầng dương
Đan Khâu cách trở không tin tức
Nhớ phụng ngẫm ngô đồng lại thương.

Ảnh đại diện

Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Tram Nguyen

Tuệ sáng thường thoải mái
Kích hoạt tầm tác quái
Tầm quái không tỏ quái
Kỳ quái tự nhiên hoại.

Ảnh đại diện

Kiến giải (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Tram Nguyen

Nhận Thức
Nhận ra lộ thức giải
Tự kích hoạt tầm quái
Lĩnh hội tầm quái thông
Tuệ sáng nên thoải mái.

Ảnh đại diện

Tảo thu (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Khí đêm mát toả bức bình phong
Xào xạc cây reo tiếng thu phòng
Hương lịm trong lòng đà thuận thả
Cây cành hợp nhất lưới trăng trong.

Ảnh đại diện

Chung Nam vọng dư tuyết (Tổ Vịnh): Bản dịch của Tram Nguyen

Chung Nam âm đỉnh sáng
Tuyết đọng dải mây che
Khoác màu rừng xanh rạng
Nỗi băng lòng lạnh se.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 6 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Tram Nguyen

Xuân về cúc trắng vàng đua hương
Nhan sắc chuộng yêu tự lẽ thường
Khắp cõi hoa rơi về tâm địa
Dung nhan thuộc quyến giậu đông phương.

Ảnh đại diện

Tặng nhân (Trần Vũ): Bản dịch của Tram Nguyen

Chèo thuyền chống gậy cũng mình ta
Câu cá theo nguồn hứng suối xa
Ngõ trúc nhà tranh bạn chẳng thấy
Hoàng hôn ráng đỏ chiều tây tà.

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]