Mười năm trước chia tay xa cách
Một nụ cười vui lúc tương phùng
Tiễn thày nay lại lên đường
Núi xanh thăm thẳm mây vương ngàn trùng

tửu tận tình do tại