26/09/2023 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng biệt
贈別

Tác giả: Hạng Tư - 項斯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 23:12

 

Nguyên tác

魚在深泉鳥在雲,
從來只得影相親。
他時縱有逢君處,
應作人間白髮人。

Phiên âm

Ngư tại thâm tuyền điểu tại vân,
Tòng lai chỉ đắc ảnh tương thân.
Tha thì túng hữu phùng quân xứ,
Ưng tác nhân gian bạch phát nhân.

Dịch nghĩa

Kẻ như cá dưới đáy suối sâu, người tựa chim trên mây,
Rút cuộc chỉ còn hình bóng là gần gũi thân thiết mà thôi.
Khi có thời giờ ta nên năng lại thăm nhau,
Vì chẳng chốc con người đều trở thành tóc bạc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như chim trời cá nơi dòng suối
Thân tuy xa, tình mới gần nhau
Vậy nên ta phải thăm mau
Kẻo thời gian tóc trắng phau muộn rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạng Tư » Tặng biệt