段併臨行把酒為別走筆與之

未死相逢是幸人,
更為此別淚沾巾。
故應雞鶴同樓地,
共證風波現在身。
羑里操成遗苦調,
琵琶曲罷省孤臣。
落花時節君須記,
春滿江南無限春。

 

Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi

Vị tử tương phùng thị hạnh nhân,
Cánh vi thử biệt lệ triêm cân.
Cố ưng kê hạc đồng lâu địa,
Cộng chứng phong ba hiện tại thân.
Dữu Lý tháo thành di khổ điệu,
Tỳ bà khúc bãi tỉnh cô thần.
Lạc hoa thì tiết quân tu ký,
Xuân mãn Giang Nam vô hạn xuân.


Nguyên chú: "Tính cố để hạ lê viên xung thị vệ, đắc trích" (Ông Tính nguyên là phường hát cũ trong cung vua, xung chức thị vệ, bị lỗi phải đổi đi xa).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gặp nhau chưa chết đã may rồi
Nay lại chia tay lệ sụt sùi
Đành nỗi hạc gà chung chỗ đậu
Cùng đau sóng gió những con người
Xong bài Dữu Lý còn hơi não
Dứt khúc tỳ bà cám phận tôi
Nên nhớ cuối mùa hoa đã rụng
Giang Nam còn chán vẻ xuân tươi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Gặp nhau chưa chết đã may rồi
Lại phải chia tay, nước mắt rơi
Đành cảnh hạc gà chung chỗ đậu
Thấy cơn sóng gió dập thân người
Gảy đàn Dữu Lý, đau lòng bạn
Nghe khúc tỳ bà, xót phận tôi
Nhớ cuối mùa hoa tuy đã rụng
Giang Nam còn bát ngát xuân tươi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gặp nhau chưa chết chuyện may rồi
Khăn lệ chia tay dạ ngậm ngùi
Gà hạc đã hay cùng chốn ở
Phong ba đành chịu một thân ai
Khúc xong Dữu Lý sầu chưa dứt
Nghe trọn Tỳ Bà hận chửa vơi
Hoa rụng mùa nầy anh có nhớ
Giang Nam bát ngát sắc xuân ngời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau chưa chết đã là may,
Nay cảnh chia ly tuôn lệ dài.
Ví nỗi hạc gà chung chỗ đậu,
Gặp cơn sóng gió cùng người đau.
Đàn xong Dữu Lý sầu chưa dứt,
Dứt khúc tỳ bà cám phận tôi.
Hoa rụng cuối mùa anh phải nhớ
Giang Nam vô hạn vẻ xuân đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời