泛江送魏十八倉曹還京,因寄岑中允參、范郎中季明

遲日深春水,
輕舟送別筵。
帝鄉愁緒外,
春色淚痕邊。
見酒須相憶,
將詩莫浪傳。
若逢岑與范,
為報各衰年。

 

Phiếm giang tống Nguỵ thập bát thương tào hoàn kinh, nhân ký Sầm trung doãn Tham, Phạm lang trung quý Minh

Trì nhật thâm xuân thuỷ,
Khinh thuyền tống biệt diên.
Đế hương sầu thự ngoại,
Xuân sắc lệ ngân biên.
Kiến tửu tu tuơng ức,
Tương thi mạc lãng truyền.
Nhược phùng Sầm dữ Phạm,
Vị báo các suy niên.

 

Dịch nghĩa

Ngày vào buổi chiều nên nước trong càng sâu thêm,
Trên con thuyền nhẹ có bày tiệc tiễn.
Có nỗi lòng buồn nơi bên ngoài kinh vua,
Mắt rưng lệ ở nơi cảnh đẹp nơi biên cương này.
Thấy rượu lại càng khiến nhớ nhau,
Đưa thơ chớ có chậm trễ.
Nếu có gặp hai ông họ Sầm với họ Phạm,
Xin vì tôi mà nói rằng đang ở những năm suy tàn.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày tàn nước thêm sâu,
Thuyền nhẹ tiệc tiễn nhau.
Cảnh ngoài mắt ngấn lệ,
Kinh xa lòng ngập sầu.
Thấy rượu càng thấy nhớ,
Thơ đưa hãy cho mau.
Sầm, Phạm nếu có gặp,
Xin kể cảnh tuổi cao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mặt trời chìm dưới sông sâu,
Thuyền con một tiệc tiễn nhau, bạn về.
Kinh đô buồn nhớ tái tê,
Sắc xuân khiến khách đầm đìa lệ rơi.
Bên chén rượu nhớ người xưa với,
Thơ viết xong đừng vội truyền ra.
Nhắn giùm Sầm, Phạm chút mà,
Tuổi già đã đến với ba chúng mình.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lặn sông xuân chậm chạp
Trên thuyền con có tiệc tiễn đưa
Lòng buồn xa nhớ cung vua
Mắt rưng ngấn lệ dẫu là cảnh xuân
Bên chén rượu bạn thân hãy nhớ
Thơ làm xong thì chớ truyền xa
Gặp Sầm với Phạm bạn ta
Nhắn rằng tuổi tác chúng ta suy rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời