送韋判官得雨中山

前峰後嶺碧濛濛,
草擁驚泉樹帶風。
人語馬嘶聽不得,
更堪長路在雲中。

 

Tống Vi phán quan đắc vũ trung sơn

Tiền phong hậu lĩnh bích mông mông,
Thảo ủng kinh tuyền thụ đới phong.
Nhân ngữ mã tê thính bất đắc,
Cánh kham trường lộ tại vân trung.

 

Dịch nghĩa

Trước là núi, sau là non, trong màn mưa nhỏ mờ mịt,
Cỏ cao, suối chảy gấp, cây chịu gió lay động.
Không nghe được tiếng người nói và tiếng ngựa hý,
Còn phải chịu cảnh đường dài di trong mây.


Vi phán quan thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Non cùng núi trước sau, mưa nhỏ
Suối chảy dồn, cây gió vân vê
Tiếng người, ngựa hý không nghe
Lại còn phải chịu mây che đường dài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi trước non sau lất phất mưa
Cỏ che suối chảy rặng cây lùa
Tiếng người, tiếng ngựa nào nghe thấy
Còn nỗi đường mây bước bước thưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước núi, sau non, mưa mịt mờ,
Cỏ cao, suối chảy, cây lay bờ.
Tiếng người tiếng ngựa không nghe được,
Chịu cảnh đường dài mây phủ mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời