送杜審言

臥病人事絕,
嗟君萬里行。
河橋不相送,
江樹遠含情。
別路追孫楚,
維舟吊屈平。
可惜龍泉劍,
流落在豐城。

 

Tống Đỗ Thẩm Ngôn

Ngoạ bệnh nhân sự tuyệt,
Ta quân vạn lý hành.
Hà kiều bất tương tống,
Giang thụ viễn hàm tình.
Biệt lộ truy Tôn Sở,
Duy chu điếu Khuất Bình.
Khả tích Long Tuyền kiếm,
Lưu lạc tại Phong Thành.

 

Dịch nghĩa

Bị bệnh nằm cắt đứt liên hệ với người đời,
Thương anh đi xa vạn dặm.
Không đưa tiễn tới cầu sông được,
Cây bên sông ghi nhớ mối tình xa xôi.
Đường ly biệt đi tìm Tôn Sở,
Con thuyền buộc viếng Khuất Nguyên.
Đáng tiếc cho kiếm Long Tuyền,
Từng bị lưu lạc ở Phong Thành.


Một số bản chỉ chép 4 câu đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Chi Điền

Ngã bệnh đành quên mọi việc đời,
Ra đi ngàn dậm nhớ thương ai!
Cầu sông đành lỗi không đưa tiễn!
Cây bến ghi sâu mối cảm hoài!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chuyện đời, nằm bệnh chẳng tường,
Thương anh ngàn dặm trên đường xa khơi.
Cầu sông chẳng được tiễn người,
Chia xa, cây bến ngậm ngùi cảm thương.
Buổi tiễn biệt dõi đường Tôn Sở,
Điếu Khuất Bình chỉ có con thuyền.
Khá thương kiếm báu Long Tuyền,
Phong thành lưu lạc triền miên bao ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bệnh rồi, muôn sự đều thôi,
Thương ai muôn dặm xa xôi chốn nào.
Cầu sông chẳng tiễn đưa nhau,
Cây sông xa thẳm, rạt rào tình ai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ốm nằm quên thế sự,
Muôn dặm xót thương mình.
Không tiễn nơi cầu bến,
Cây sông chan chứa tình!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bệnh rồi, muôn việc buông xuôi,
Thương anh, vạn dặm chân trời ra đi.
Bên cầu, chẳng được chia ly,
Cây bên bờ tiễn người đi, ngậm ngùi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh lâu quên hết sự đời
Thương người ngàn dặm xa xôi một mình
Bờ sông bịn rịn không đành
Mượn hàng cây bến gởi tình nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nằm bệnh tạm quên dứt việc đời
Thương ông vạn dặm tới quê người
Không cùng từ tạ trên cầu được
Cây cối bên sông ngỏ giúp lời
Ly biệt tiện đường Tôn Sở tìm
Con thuyền buộc viếng Khuất Bình thôi
Tiếc cho thanh kiếm Long Tuyền cổ
Lưu lạc Phong Thành lâu quá rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bệnh nằm cách biệt với người đời,
Thương anh vạn dặm đi xa xôi.
Không đưa tiễn tới cầu sông được,
Ghi nhớ cây sông tình viễn khơi.
Tôn Sở tìm đường đi tiễn biệt,
Khuất Nguyên buộc viếng thuyền xa khơi.
Long Tuyền đáng tiếc cho cây kiếm,
Lưu lạc Phong Thành từng bị rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời