Dưới đây là các bài dịch của chopmat. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoài Nam Cao Biền sở tạo nghinh tiên lâu (La Ẩn): Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Hạc loan tin tức quay đâu bặt,
Xa giá phượng rồng vỗ sớm mai.
Tiên cảnh là ai hay xứ sở,
Nhân gian công cốc đắp lầu đài.
Mây đan mái thắm thêm về khó,
Nhện mắc song thưa vẫn khép hoài.
Tỉ mỉ liệu suy thành chuyện hỡi,
Sương ngưng gió lặng dấy trần ai.

Ảnh đại diện

Trung thu thưởng nguyệt (Đinh Nhật Thận): Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Trời thu đây tối những nào là?
Thích thú vui cùng ái nữ ta.
Hiền thánh rót tràn cùng nhấp uống,
Quỷ thần ướm giọng cất lời ca.
Mái vườn thoang thoảng len mùi cỏ,
Góc vắng long lanh phẩy móc hoa.
Trăng dịu trước thu lòng sảng khoái,
Bên mình lão đạo cợt ha ha.

Ảnh đại diện

Giao Châu sứ hoàn cảm sự kỳ 2 (Trần Phu): Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Kiếm báu phù vàng bỡn kiếp nay,
Bá Lăng thủa đó tướng quân đây.
Trước giường Liêu sớ còn chưa cất,
Đáy túi Thục văn vẫn chẳng bày.
Bảy chục mẹ cha đôi mái tuyết,
Tám ngàn lối khách một roi mây.
Khi nao thuyền lại về sông khói,
Nhàn ngắm cát âu rũ độc này.

Ảnh đại diện

Giao Châu sứ hoàn cảm sự kỳ 1 (Trần Phu): Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Tình cờ trai trẻ lãnh tua thêu,
Dạt xuống Nam Châu một cọng hều.
Muôn dặm Thượng Lâm cành nhạn khuất,
Ba canh Hàm Cốc tiếng gà kêu.
Trong ngời giáo sắt đau tim thắm,
Giữa rộn trống đồng bạc tóc tiêu.
Phúc lắm thân về còn khoẻ mạnh,
Hồn kinh mỗi độ giấc qua khều.

Ảnh đại diện

Hạnh viên (Đỗ Mục): Bản dịch của chopmat

Mưa đêm về rửa dấu hương thơm,
Cậu bé Hoa lưu ghé sát bờm.
Đừng trách Hạnh viên xơ xác nhé,
Thành này khối kẻ cấy hoa còn.

Ảnh đại diện

Ô dạ đề (Lý Bạch): Bản dịch của chopmat

Ráng chiều cánh quạ liệng chao,
Ngoài thành kêu khóc nghe sao não nùng.
Tần Xuyên gái dệt bên khung,
Song sa khói biếc ai cùng thở than.
Dừng thoi buồn nhớ nơi chàng,
Phòng không bóng lẻ đôi hàng lệ tuôn.

Ảnh đại diện

Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú) (Đỗ Phủ): Bản dịch của chopmat

Bến nam in bóng muôn cầu,
Non tây tuyết nhuộm trắng màu quan san.
Quê hương cách những mây ngàn,
Góc trời ta đó lệ tràn nhớ mong.
Hay đâu đến buổi chiều hôm,
Mà chưa được chút đền ơn thánh triều.
Buồn trông dáng ngựa liêu xiêu,
Cảm thương sự nghiệp, tiêu điều tấm thân.

Ảnh đại diện

Thu giang tống khách (Bạch Cư Dị): Bản dịch của chopmat

Hồng thu lần lượt bay qua,
Chiều hôm tiếng vượn nghe đà thê lương.
Thuyền ai một bóng còn buông,
Bến xưa giờ vẫn đôi đường cách ngăn.
Mưa lên ướt vạt áo lần,
Buồm trôi man mác dưới vần vần mây.
Tầm Dương rượu uống nào say,
Mà như khói sóng sầu đây chết người.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]