05/06/2023 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu giang tống khách
秋江送客

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 17:37

 

Nguyên tác

秋鴻次第過,
哀猿朝夕聞。
是日孤舟客,
此地亦離群。
蒙蒙潤衣雨,
漠漠冒帆雲。
不醉潯陽酒,
煙波愁殺人。

Phiên âm

Thu hồng thứ đệ quá,
Ai viên triêu tịch văn.
Thị nhật cô chu khách,
Thử địa diệc ly quần.
Mông mông nhuận y vũ,
Mạc mạc mạo phàm vân.
Bất tuý Tầm Dương tửu,
Yên ba sầu sát nhân.

Dịch nghĩa

Mùa thu, chim hồng lần lượt bay qua
Vượn hôm mai kêu thảm thiết
Ngày ấy, khách trên thuyền trơ trọi
Nơi đây cũng là nơi chia đàn
Mưa ướt át thấm vào áo
Mây man mác chắn cánh buồm
Rượu Tầm Dương chẳng thấy say
Khói sóng buồn chết người

Bản dịch của Tản Đà

Nhạn thu lần lượt bay qua
Thảm thương tiếng vượn hôm đà lại mai
Ngày nào một chiếc thuyền ai
Nước non này cũng chia phôi cánh đàn
Mưa dầm vạt áo như chan
Buồm ai man mác mây ngàn đón ngang
Chẳng say chén rượu Tầm Dương
Khỏi sao sóng khói sầu thương chết người
Nguồn: Báo Ngày nay, số 129, 24-9-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thu giang tống khách