02/10/2022 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn
白雲歌送劉十六歸山

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 12:44

 

Nguyên tác

楚山秦山皆白雲,
白雲處處長隨君。
長隨君,
君入楚山裏,
雲亦隨君渡湘水。
湘水上,
女蘿衣,
白雲堪臥君早歸。

Phiên âm

Sở sơn[1] Tần sơn[2] giai bạch vân,
Bạch vân xứ xứ trường tuỳ quân,
Trường tuỳ quân.
Quân nhập Sở sơn lý,
Vân diệc tuỳ quân độ Tương thuỷ.
Tương thuỷ thượng,
Nữ la y[3],
Bạch vân kham ngoạ quân tảo quy.

Dịch nghĩa

Núi Sở hay núi Tần cũng đều có mây trắng,
Mây trắng ở nơi nào cũng theo ông mãi.
Theo ông mãi,
Nên khi ông vào núi Sở,
Mây vẫn theo ông qua sông Tương.
Trên sông Tương,
Có con quỷ núi,
Mây ráng nằm lại, nên ông sớm quy ẩn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Non Sở non Tần mây trắng bay,
Theo chàng khắp chốn ruổi dặm dài,
Ruổi dặm dài.
Chàng vào trong núi Sở,
Mây cũng theo chàng vượt sông Tương.
Bờ sông Tương,
Quỷ núi thương,
Mây trắng chẳng ở, theo đi xa.
(Năm 744)

Lưu thập lục thân thế không rõ, có lẽ là một người bạn của tác giả. Bài này làm để tiễn tặng họ Lưu từ kinh đô Trường An về quy ẩn ở một ngọn núi bên bờ sông Tương, tỉnh Hồ Nam.

[1] Trong bài ý nói núi ở tỉnh Hồ Nam, xưa thuộc nước Sở.
[2] Trong bài ý nói kinh đô Trường An, nằm trong đất Tần.
[3] Theo bài Sơn quỷ của Khuất Nguyên, thì Nữ la y là con quỷ núi vùng sông Tương. Con quỷ này ái mộ những người tài đức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn