Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (41 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ẩm tửu kỳ 05

54.00
Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
11 trả lời, 24419 lượt xem, 13 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/05/2008 10:36

Ẩn giả

14.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 4128 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/06/2010 21:53

Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn

43.25
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
4 trả lời, 9744 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2006 12:44

Bắc lý

Trung Quốc » Nguyên » Nghê Toản
1 trả lời, 1520 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/11/2018 15:14

Bắc xá

Trung Quốc » Thịnh Đường » Bùi Địch » Võng Xuyên tập
1 trả lời, 923 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/02/2021 08:10

Di Nguyễn ẩn cư

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
2 trả lời, 2881 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/02/2015 12:48

Đàm sơn nhân ẩn cư

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 5994 lượt xem, 4 người thích
Do Phụng Hà gửi ngày 17/11/2008 03:57

Đáp nhân

15.00
Trung Quốc » Đường » Thái thượng ẩn giả
10 trả lời, 6085 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 13:35

Đề Ôn xử sĩ sơn cư

Trung Quốc » Trung Đường » Tiền Khởi
1 trả lời, 2045 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/06/2014 21:58

Đề Vương xử sĩ sơn cư

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Hàm Dụng
5 trả lời, 3142 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/10/2008 19:45

Trang trong tổng số 5 trang (41 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: ẩn cư