答人

偶來松樹下,
高枕石頭眠。
山中無歷日,
寒盡不知年。

 

Đáp nhân

Ngẫu lai tùng thụ hạ,
Cao chẩm thạch đầu miên.
Sơn trung vô lịch nhật,
Hàn tận bất tri niên.

 

Dịch nghĩa

Ngẫu hứng nằm ngủ dưới gốc cây tùng,
Lấy đá làm gối kê cao đầu ngủ.
Ở trong núi ngày tháng không có lịch,
Thấy trời hết lạnh nhưng không rõ là năm nào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Hàng thông vừa ghé bước
Gối đá giấc nồng say
Núi sâu nào có lịch
Lạnh hết năm nào hay?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tình cờ bước đến gốc thông
Gối cao trên đá giấc nồng chiêm bao
Khó tìm sách lịch núi cao
Rét run đã dứt năm nào chả hay?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngẫu nhiên ta đến cội thông này,
Tảng đá gối đầu ngủ giấc say.
Giữa chốn núi rừng không có lịch,
Hêt lạnh, năm nào ta chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chợt tới hàng thông rậm
Ngủ kê gối đá cao
Núi sâu không sách lịch
Lạnh dứt biết năm nào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Dưới thông ngẫu nhiên đến,
Gối đá thản nhiên nằm.
Trong núi không có lịch,
Lạnh hết, chẳng hay năm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tình cờ đến dưới gốc thông,
Gối cao trên đá, giấc nồng về ngay.
Núi non, không lịch xem ngày,
Lạnh vừa dứt hết, biết nay năm nào!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẩn vơ ngồi tựa gốc thông
Gối đầu phiến đá giấc nồng ngủ say
Núi sâu quên cả tháng ngày
Hết năm mà lại chẳng hay năm nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tình cờ đến gốc cây thông
Gối đầu trên đá giấc nồng đến ngay
Trong non không có lịch ngày
Mùa đông vừa hết chẳng hay năm nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Gốc tòng bước tới ngẫu nhiên,
Sẵn ngay tầng đá kề bên gối đầu.
Lịch nào trong chốn non sâu,
Rét rồi lại ấm biết đâu tháng ngày!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Gốc thông hứng bước tới đây
Đầu kê gối đá mà say giấc nồng
Non sâu ngày tháng hư không
Lạnh tàn năm tận đâu cần lợi danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời