歸王官次年作

亂後燒殘數架書,
峰前猶自戀吾廬。
忘機漸喜逢人少,
缺粒空憐待鶴疏。
孤嶼池痕春漲滿,
小闌花韻午晴初。
酣歌自適逃名久,
不必門多長者車。

 

Quy Vương Quan thứ niên tác

Loạn hậu thiêu tàn sổ giá thư,
Phong tiền do tự luyến ngô lư.
Vong cơ tiệm hỉ phùng nhân thiểu,
Khuyết lạp không liên đãi hạc sơ.
Cô tự trì ngân xuân trướng mãn,
Tiểu lan hoa vận ngọ tình sơ.
Hàm ca tự thích đào danh cửu,
Bất tất môn đa trưởng giả xa.

 

Dịch nghĩa

Sau cơn loạn lạc, nguyên thư giá đều bị thiêu tàn rụi
Trước núi cao, còn thấy muốn lưu luyến cái nhà tranh của tôi
Quên hết chuyện đời dần dần thấy thích ít gặp người
Thiếu thốn cơm, ngồi khơi thương hạc bị đối đãi thô sơ
Nơi đảo này vết ao kia xuân tràn trề
Chỗ bao lơn vẻ hoa nọ ý buổi trưa lợt lạt
Ca hát say sưa tự mình thích, vốn đã trốn công danh từ lâu
Không cần phải có nhiều xe ngựa người giàu sang trước cửa


Vương Quan: tức Vương Quan cốc, tên đất ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Loạn rồi cháy hết sách đầy trang
Ta mến nhà ta trước núi hoang
Vui thú quên đời, người ít gặp
Thương ngày thiếu bữa, hạc chưa màng
Ao ngoài đảo quạnh màu xuân dẫy
Hoa trước hiên nhà buổi ngọ quang
Trốn mãi lợi danh say hát thỏa
Cần gì cổng rộn khách giàu sang!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Sau cuộc loạn cháy tàn sách vở
Trước non cao thích ở nhà ta
Gặp người ít thoả vong cơ
Thiếu cơm luống tiếc biếng chờ hạc mây
Chỗ ao núi xuân đầy dàn dụa
Trên bao lơn hoa tủa giữa ngày
Trốn danh rượu hát khoả khuây
Cần chi trước cửa có đầy ngựa xe


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Loạn qua, kệ sách cháy rồi,
Mái tranh trước núi, thích ngôi nhà này.
Vui vì người ít tới đây,
Chỉ thương gạo thiếu hạc nay chưa về.
Bờ ao, xuân, đảo tràn trề,
Muôn hoa rực rỡ bên hè buổi trưa.
Trốn danh, say cứ hát bừa,
Cần gì cửa lắm xe đưa người giầu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau loạn lạc sách đầy cháy hết
Riêng ngôi nhà vẫn thích trước non
Quên đời, ít gặp vui hơn
Gạo còn thiếu đãi hạc ăn sơ sài
Cù lao nhỏ ao cài ngấn nước
Lan ra hoa hiên trước đẹp tươi
Trốn danh rượu cứ uống chơi
Cần chi trước cửa xe người giàu sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời