15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
6 bài thơ
Tạo ngày 03/04/2009 22:01 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2009 01:05 bởi hongha83
Nghê Toản 倪瓚 (1301-1374) tự Nguyên Trấn 元鎮, hiệu Vân Lâm 雲林, người Vô Tích, Giang Tô, là nhà thơ và hoạ sĩ đời Nguyên. Không có ý muốn làm quan. Tính tình tình cao ngạo, cô độc, yêu thiên nhiên, sông núi. Cuối đời tuy rất nghèo, song không chịu vẽ tranh cho bọn nhà giàu, không thèm đặt chân tới nơi quyền quý. Tác phẩm có Thanh bí các tập.