Chưa có đánh giá nào
123 bài thơ
Tạo ngày 22/04/2016 10:04 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/04/2016 10:10 bởi hongha83
Lữ Đường di cảo thi tập 呂塘遺藁詩集 (Tập thơ di cảo của Lữ Đường) gồm hơn 200 bài thơ do con trai là Thái Khác 蔡恪 và học trò là Đỗ Chính Mô 杜正謨 sưu tầm biên soạn.

 

 1. Ẩn giả
  4
 2. Bão Phúc nham
  3
 3. Bình Hà tiểu bạc
  4
 4. Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành
  4
 5. Cấm trung thu dạ
  3
 6. Chí Đại Than độ
  4
 7. Chí Linh đông nhật
  4
 8. Chiêu Quân xuất tái
  5
 9. Chinh phụ ngâm
  13
 10. Chức Nữ
  4
 11. Cúc hoa
  4
 12. Cùng thanh
  4
 13. Đăng Yên Tử sơn tự
  3
 14. Đề Chiền tân đình
  6
 15. Đề Phong Công tự
  3
 16. Đề Phổ Lại tự
  4
 17. Đề Phượng Hoàng sơn
  3
 18. Đề toán viên phường sở cư bích thượng
  3
 19. Đề Vân Tiêu am
  3
 20. Đông
  4
 21. Đông cảnh
  3
 22. Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
  4
 23. Đông Triều tảo phát
  5
 24. Giang thôn hiểu phát
  5
 25. Giang thôn tức sự
  3
 26. Giới kiêu
  3
 27. Hạ cảnh
  5
 28. Hạ nhật
  4
 29. Hạ nhật khốc thử
  3
 30. Hạ nhật thuỵ khởi
  2
 31. Hàn Tín
  4
 32. Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
  4
 33. Hiểu bạc Phù Thạch
  2
 34. Hiểu quá Trầm Hào hải khẩu
  3
 35. Hiểu yên
  3
 36. Hoạ Cao đãi chế xuân vận
  3
 37. Hoàng giang tức cảnh
  2
 38. Hoàng giang tức sự
  6
 39. Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự
  3
 40. Hữu sở trào
  4
 41. Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác
  2
 42. Hỷ vũ
  3
 43. Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
  3
 44. La giang ngẫu thành
  3
 45. Lão kỹ ngâm
  3
 46. Lão nhạn lữ tịch
  3
 47. Lão Nhạn mộ cảnh
  3
 48. Liên ứng thí bất nhập cách tác
  3
 49. Liễu Nghị truyền thư
  4
 50. Long nhãn quả
  3
 51. Lục Châu truỵ lâu
  3
 52. Lưu đề Hải Dương giải vũ
  3
 53. Mai ảnh
  4
 54. Mai hoa
  5
 55. Mặc Động kiều
  3
 56. Muộn giang
  4
 57. Nghệ An chu trung
  3
 58. Ngu Cơ biệt Hạng Vũ
  3
 59. Ngũ hồ du
  3
 60. Nguyệt huyền y
  3
 61. Ngư địch
  5
 62. Nhạn thanh
  3
 63. Nhạn trận
  2
 64. Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt
  2
 65. Phong
  3
 66. Phù lưu
  2
 67. Quá Cổ Châu
  2
 68. Quá Linh giang ngẫu thành
  2
 69. Quyên thanh
  2
 70. Sơ xuân
  5
 71. Sơn thôn tức sự
  6
 72. Sùng Nghiêm tự tức cảnh
  3
 73. Tảo hành
  3
 74. Tảo khởi
  3
 75. Tân lang
  2
 76. Tân Yên vãn vọng
  3
 77. Tây hồ xuân oán
  3
 78. Thái Nguyên đạo trung
  2
 79. Thanh Giang giao du sơn đạo
  2
 80. Thanh Hoa thành thu tịch
  3
 81. Thảo
  4
 82. Thảo sắc
  2
 83. Thần Phù ngộ vũ
  2
 84. Thi trái
  2
 85. Thu dạ
  6
 86. Thu dạ bạc Cơ Xá
  1
 87. Thu dạ khách xá
  3
 88. Thu dạ túc Kim Phong trực lư
  2
 89. Thu dạ tức sự
  3
 90. Thu huỳnh
  2
 91. Thu khuê
  3
 92. Thu nhật thướng Đông Triều sơn tự
  3
 93. Thuận An xuân vọng
  2
 94. Thuận Hoá thành tức sự
  3
 95. Thương xuân
  4
 96. Tiễn Ngô kiểm thảo quy Gia Lâm
  2
 97. Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương
  2
 98. Tiễn thừa chỉ Vũ tiên sinh hồi hương
  2
 99. Toán viên tự thuật
  2
 100. Tống biệt
  3
 101. Tống Đàm hiệu uý quy Quế Dương
  1
 102. Tống Đỗ Minh Phủ
  3
 103. Trào chiết tý phật kỳ 1
  2
 104. Trào chiết tý phật kỳ 2
  2
 105. Triều thoái
  2
 106. Trường An thu dạ
  3
 107. Trường An xuân mộ
  5
 108. Tử quy chi thượng nguyệt tam canh
  4
 109. Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công
  2
 110. Tư thân
  2
 111. Vãn chí Triều Tân cảm thành
  3
 112. Văn ca
  2
 113. Vọng bạch vân
  5
 114. Vọng Dục Thuý sơn
  2
 115. Vọng Phu sơn
  4
 116. Xuân cảm
  3
 117. Xuân dạ
  3
 118. Xuân hiểu
  2
 119. Xuân mộ
  7
 120. Xuân nhật
  2
 121. Xuân nhật tức sự
  2
 122. Xuân vãn
  4
 123. Xuân yên hiểu vọng
  4