別董大其一

六翮飄颻私自憐,
一離京洛十餘年。
丈夫貧賤應未足,
今日相逢無酒錢。

 

Biệt Đổng Đại kỳ 1

Lục cách phiêu diêu tư tự liên,
Nhất ly kinh Lạc thập dư niên.
Trượng phu bần tiện ưng vị túc,
Kim nhật tương phùng vô tửu tiền.


Đổng Đại tức Đổng Đình Lan 董庭蘭, cầm sư trứ danh khoảng năm Thiên Bảo. Năm Khai Nguyên thứ 23 (735), Cao Thích lên Trường An dự thi, hai người năm quen và kết bạn. Hai bài Biệt Đổng Đại làm sau nhiều năm xa cách trùng phùng ngắn ngủi rồi lại từ biệt mỗi người một nẻo đông tây.

(Năm 747)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đôi cánh phiêu diêu xót phận mình,
Lạc Dương xa cách chục năm liền.
Trượng phu bần tiện ai bằng tớ,
Đôi chén tương phùng chẳng đủ tiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phất phơ đôi cánh tự mà thương,
Hơn chục năm liền cách Lạc Dương.
Gặp gỡ hôm nay tiền rượu thiếu,
Trượng phu bần tiện chẳng ai dường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thương thân phận cánh chim phiêu bạt
Một lần xa kinh Lạc mười năm.
Làm trai bần tiện ai bằng
Gặp nay chén rượu băn khoăn không tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Thương thay đôi cánh phiêu bồng,
Lạc Dương xa cách đã hòng thập niên.
Trượng phu nghèo túng liên miên,
Tửu phùng tri kỷ không tiền mà mua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đôi cánh nổi trôi thương phận bồng
Lạc Dương xa cách chục năm ròng.
Thân trai nghèo khó không ai sánh
Rượu buổi tương phùng chẳng một đồng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cánh chim phiêu bạt tự thương thân
Xa cách Lạc Dương đã chục niên
Nghèo khó chí trai còn thiếu đủ
Hôm nay gặp bạn rượu không tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đôi cánh bồng bềnh chạnh xót thân
Lạc Dương xa cách đã mười năm
Làm trai sao tránh khi bần tiện
Đôi chén mừng nhau lại thiếu tiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngẫm tự thương bơ phờ lông cánh
Kinh Lạc xa hơn hẳn mười năm
Lúc sung túc, khi khó khăn
Hôm nay gặp bạn, túi thân không tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương cho đôi cánh phiêu bồng,
Lạc Dương liền chục năm ròng cách xa.
Trượng phu nghèo khó như ta,
Tương phùng vài chén chẳng ra đủ tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lông cánh xác xơ ngẫm tự thương
Chia tay Kinh – Lạc đã mười niên
Trượng phu nghèo túng không đủ sống
Gặp bạn hôm nay rượu chẳng tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối