登幽州臺歌

前不見古人,
後不見來者。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。

 

Đăng U Châu đài ca

Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Độc sảng nhiên nhi thế há.

 

Dịch nghĩa

Phía trước không thấy người xưa,
Phía sau không thấy người đời tiếp.
Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông,
Một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Người trước chẳng thấy ai
Người sau thì chưa thấy
Gẫm trời đất thật vô cùng
Riêng lòng đau mà lệ chảy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Ðạt

Anh hùng xưa đã qua
Hảo hán nay chẳng thấy
Ngẫm trời đất bao la
Riêng lòng ta rơi lệ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
82.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ
Trông về sau, quạnh quẽ người sau
Ngẵm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Anh hùng thuở trước chẳng còn ai
Cao nhân tại thế chữa thao tài
Trời đất mênh mông đâu nổi thiếu
Cho ta cô độc lệ đắng cay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trước chẳng thấy người xưa,
Sau chẳng thấy ai cả.
Ngẫm trời đất thăm thẳm sao!
Riêng xót xa lệ lã chã.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trước… không thấy bóng cổ nhân
Sau… thì chửa thấy người lần chân qua
Đất trời dằng dặc bao la
Xót lòng riêng, mà lệ sa trăm chiều.

114.45
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Người xưa thôi chẳng thấy!
Kẻ tới sau chẳng hay!
Dài dặc kia trời đất,
Rưng rưng lệ rỏ đầy.

42.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước không thấy đức hiền xưa,
Sau trông chưa kẻ tài vừa tới đây.
Ngẫm trời đất rộng nhường này,
Mà đau dòng lệ rơi đầy riêng ta!

54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Yên Thảo

Trước không gặp được người xưa
Người sau chờ mãi sao chưa tương phùng
Nghĩ trong trời đất vô cùng
Ta rơi nước mắt khóc dùm cho ta.

Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Nhĩ

Nhìn phía trước không còn tiền bối
Ngó đàng sau chẳng thấy hậu sinh
Ngẫm tình trời đất u minh
Đau lòng rơi lệ một mình ta đây

35.00
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối