Dưới đây là các bài dịch của Ngọc Nhĩ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Ngọc Nhĩ

Rượu ngon, chén đẹp, đàn êm
Muốn say một bữa, giục lên ngựa rồi
Sa trường quá chén đừng cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về?

Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Ngọc Nhĩ

Nhìn phía trước không còn tiền bối
Ngó đàng sau chẳng thấy hậu sinh
Ngẫm tình trời đất u minh
Đau lòng rơi lệ một mình ta đây

Ảnh đại diện

Nghĩ cổ kỳ 5 (Lý Bạch): Bản dịch của Ngọc Nhĩ

Sống là khách qua đường
Chết là khách hồi hương
Âm dương hai quán trọ
Hai đầu đều bi thương
Trăng lên rồi trăng lặn
Biển rồi lại thành nương
Xương trắng nằm câm lặng
Tùng xanh mặc nắng sương
Sống chết còn chán chường
Phù vinh nào có nghĩa?

Ảnh đại diện

Xuân dạ Lạc thành văn địch (Lý Bạch): Bản dịch của Ngọc Nhĩ

Nhà ai sáo ngọc đưa thanh
Hoà bay trong gió khắp thành Lạc Dương
Đêm nay nghe sáo vấn vương
Có lời ly biệt sinh lòng nhớ quê

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]