白帝城懷古

日落滄江晚,
停橈問土風。
城臨巴子國,
臺沒漢王宮。
荒服仍周甸,
深山尚禹功。
岩懸青壁斷,
岩懸碧流通。
古木生雲際,
歸帆出霧中。
川途去無限,
客思坐何窮。

 

Bạch Đế thành hoài cổ

Nhật lạc Thương giang vãn,
Đình kiêu vấn thổ phong.
Thành lâm Ba Tử quốc,
Đài một Hán vương cung.
Hoang phục nhưng Chu điện,
Thâm sơn thượng Vũ công.
Nham huyền thanh bích đoạn,
Nham huyền bích lưu thông.
Cổ mộc sinh vân tế,
Quy phàm xuất vụ trung.
Xuyên đồ khứ vô hạn,
Khách tứ toạ hà cùng.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn, sông Thương phủ bóng chiều,
Dừng chèo hỏi thăm phong tục địa phương.
Thành xây trên nước Ba Tử cổ,
Đài sụp đổ trong cung vua Hán xưa.
Cõi ngoài vẫn ở trong đất đai nhà Chu,
Núi thẳm còn ghi công lao vua Vũ.
Núi đá cheo leo vách xanh đứt đoạn,
Đất hiểm trở dòng nước biếc chảy qua.
Cây cổ thụ như mọc trong khoảng mây đùn,
Cánh buồm ra khỏi trong sương mù.
Đường sông còn dài vô hạn,
Ý của người ngồi trong thuyền không cùng.


Thành Bạch Đế do Công Tôn Thuật xây rồi xưng đế khi Vương Mãng tiếm ngôi nhà Tây Hán, di tích nay trong huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sông Thương bóng ác tà
Phong thổ ghé thuyền qua
Đài khuất trong cung Hán
Thành xây cạnh nước Ba
Núi còn công Vũ tạc
Đâu cũng cõi Chu nhà
Vách thẳm sườn cao lở
Khe tuôn đất hiểm ra
Cây xưa trong khói phủ
Buồm lại giữa mù sa
Dằng dặc đường sông nước
Ngồi thuyền khách nghĩ xa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sông Thương ác lặn, chiều tà,
Dừng chèo, phong tục, hỏi qua, ghé vào.
Kiểu thành Ba-Tử thuở nào,
Đài xưa cỏ lấp, khuất vào Hán cung.
Nhà Chu cai trị cả vùng,
Công lao vua Vũ khắp cùng núi sâu.
Vách cao đứt đoạn, xanh mầu.
Đất đai hiểm trở, sông sâu tuôn trào.
Cây già sống giữa mây cao,
Buồm về thấp thoáng ở sau sương mờ.
Đường sông không hẹn bến bờ,
Khách ngồi suy nghĩ bao giờ mới thôi...

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều phủ trên dòng Thương khúc
Dừng chèo thăm phong tục đất này
Nước Ba Tử cổ thành xây
Cỏ trùm cung Hán cao dày âm u
Cõi ngoài vẫn đất Chu như cũ
Núi thẳm ghi vua Vũ công lao
Núi xanh đứt đoạn cheo leo
Xuôi vùng đất hiểm trong veo một dòng
Cây như sống giữa tầng mây trắng
Cánh buồm về thấp thoáng trong sương
Thuyền đi thăm thẳm dặm trường
Khách ngồi ý nghĩ vấn vương không cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Thương ác lặn bóng chiều tà,
Phong tục địa phương dừng hỏi qua.
Thành dựng trên vùng Ba Tử cổ,
Trong cung vua Hán sụp đền đài.
Cõi ngoài vẫn ở Chu miền đất,
Núi thẳm ghi công Vũ thuở nào.
Núi đá cheo leo vách đứt đoạn,
Xuôi dòng đất hiểm nước xanh qua.
Cây già như mọc trong mây thẳm,
Chèo mái vượt qua sương mù xa.
Đường nước sông còn dài bất tận,
Ý người thuyền chở không cùng mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời