07/07/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng U Châu đài ca
登幽州臺歌

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 15:54

 

Nguyên tác

前不見古人,
後不見來者。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。

Phiên âm

Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há.

Dịch nghĩa

Phía trước không thấy người xưa,
Phía sau không thấy người đời tiếp.
Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông,
Một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước không thấy đức hiền xưa,
Sau trông chưa kẻ tài vừa tới đây.
Ngẫm trời đất rộng nhường này,
Mà đau dòng lệ rơi đầy riêng ta!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Đăng U Châu đài ca