Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 09:59

薊丘覽古

南登碣石館,
遙望黃金臺。
邱陵盡喬木,
昭王安在哉。
霸圖悵已矣,
驅馬復歸來。

 

Kế khâu lãm cổ

Nam đăng Kệ Thạch quán,
Dao vọng Hoàng Kim đài.
Khâu lăng tận kiều mộc,
Chiêu Vương an tại tai.
Bá đồ trướng dĩ hĩ,
Khu mã phục quy lai.

 

Dịch nghĩa

Trèo lên quán Kệ Thạch ở phía nam
Nhìn ra xa có đài Hoàng Kim
Trên đồi gò cây cao mọc phủ kín hết
Vua Chiêu Vương nay yên nghỉ tại nơi đâu?
Cơ đồ bá chủ nghĩ đến mà buồn thay
Đánh ngựa ta lại quay trở về.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Chèo lên Kệ Thạch quán nam
Xa xa trông ngóng Hoàng Kim cổ đài
Cây cao phủ hết quanh đồi,
Vua Chiêu ngày trước nay thời nơi nao?
Cơ đồ bá chủ còn đâu!
Nhớ ai, đánh ngựa, ta âu lại về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Kệ Thạch quán nam lên dạo chơi,
Đài Hoàng Kim ngắm phía xa vời.
Đồi núi khuất sau ngàn cổ thụ,
Chiêu Vương thưở nọ, biết đâu nơi?
Buồn thay bá chủ cơ đồ trước,
Lên ngựa đành thôi lặng lẽ rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên lầu nam nhà hàng Kệ Thạch
Đài Hoàng Kim thấy cách xa xa
Trên gò toàn những cây to
Vua Chiêu thủa trước bây giờ nơi đâu?
Cơ đồ đổ nát cảm sầu
Bùi ngùi lên ngựa cúi đầu trở lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trèo lên Kệ Thạch quán nam,
Nhìn ra xa có đài vàng Hoàng Kim.
Trên đồi cổ thụ um tùm,
Chiêu Vương ngày trước yên nằm nơi đâu?
Cơ đồ bá chủ buồn thay!
Giục cương ta lại muốn quay trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quán nam Kê Thạch lên chơi,
Hoàng Kim đài tít xa vời nhìn coi.
Cây cao phủ khắp núi đồi,
Chiêu Vương ngày trước,ôi thôi! chốn nào?
Bá đồ nay có còn đâu,
Bần thần quay ngựa mau mau trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời