06/10/2022 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kế khâu lãm cổ
薊丘覽古

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 09:59

 

Nguyên tác

南登碣石館,
遙望黃金臺。
邱陵盡喬木,
昭王安在哉。
霸圖悵已矣,
驅馬復歸來。

Phiên âm

Nam đăng Kệ Thạch quán
Dao vọng Hoàng Kim đài
Khâu lăng tận kiều mộc
Chiêu Vương an tại tai
Bá đồ trướng dĩ hĩ
Khu mã phục quy lai.

Dịch nghĩa

Trèo lên quán Kệ Thạch ở phía nam
Nhìn ra xa có đài Hoàng Kim
Trên đồi gò cây cao mọc phủ kín hết
Vua Chiêu Vương nay yên nghỉ tại nơi đâu?
Cơ đồ bá chủ nghĩ đến mà buồn thay
Đánh ngựa ta lại quay trở về.

Bản dịch của Tản Đà

Trèo lên Kệ Thạch quán nam,
Xa xa trông ngóng Hoàng Kim có đài.
Cây cao phủ hết quanh đồi,
Vua Chiêu ngày trước nay thời nơi nao?
Cơ đồ bá chủ còn đâu!
Nhớ ai đánh ngựa ta âu lại về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Kế khâu lãm cổ