登幽州臺歌

前不見古人,
後不見來者。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。

 

Đăng U Châu đài ca

Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Ðộc sảng nhiên nhi thế há.

 

Dịch nghĩa

Phía trước không thấy người xưa,
Phía sau không thấy người đời tiếp.
Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông,
Một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Trước ta chẳng thấy người xưa,
Sau ta vắng vẻ ngẩn ngơ một mình.
Đất thăm thẳm, trời mông mênh,
Bỗng nhiên ta thấy lệ mình tuôn rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cầm Thanh

Trước không thấy người xưa
 Sau người nay chưa đẻ
 Ngẫm trời đất vô cùng
 Một mình tuôn giọt lệ.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Trước không được thấy người xưa,
Sau cũng không gặp kẻ chưa ra đời.
Mênh mang ngẫm lẽ đất trời,
Một mình để giọt lệ rơi bùi ngùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Cần

trước nào có thấy người xưa,
sau thời cũng vắng như chưa đến cùng
ngẫm trời đất hoá muôn trùng
một mình rớt những lệ lòng ai hay!!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Người xưa đã vắng hình hài,
Người sau cũng chẳng một ai hiểu lòng.
Buồn cho trời đất mênh mông,
Một thân đơn chiếc, đôi dòng lệ rơi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Trông về trước, người xưa mất dạng,
Ngoảnh lại sau, trống vắng người sau;
Ngẫm cùng trời thẳm, đất sâu,
Một mình rơi lệ, sầu đau một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Đâu rồi người trước kẻ sau
Đất trời thăm thẳm lòng đau khóc thầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trước chẳng thấy người xưa
Sau chẳng thấy người tới
Gẫm trời đất vô cùng
Riêng bùi ngùi lệ chảy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Trước chẳng thấy người xưa
Nhìn sau không hậu thế
Nghĩ trời đất nghìn trùng
Mình ta buồn rơi lệ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trước, chẳng thấy người xưa,
Sau, chẳng thấy ai nữa.
Ngắm trời đất thật mang mang,
Lòng xót xa mà lệ ứa...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối