Dưới đây là các bài dịch của Trần Thanh Cần. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Trần Thanh Cần

trước nào có thấy người xưa,
sau thời cũng vắng như chưa đến cùng
ngẫm trời đất hoá muôn trùng
một mình rớt những lệ lòng ai hay!!!

Ảnh đại diện

Thất cửu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Thanh Cần

Già chi cái tuổi mới năm mươi
Đây nghĩ sáu ba vẫn trẻ người,
ở tuổi xuân niên thanh, nhã, việc
sống quen tối, sáng cứ vui cười

Ảnh đại diện

Nạn hữu xuy địch (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Thanh Cần

Trong lao văng vẳng tiếng nhạc lòng;
âu sầu, thương cảm khúc mênh mông,
muôn dặm quan hà, khôn tỏ xiết;
thẳm sâu nén lại chốn khuê phòng.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]