峽口送友人

峽口花飛欲斷春,
天涯住去淚沾巾。
來時萬里同為客,
今日翻成送故人。

 

Giáp khẩu tống hữu nhân

Giáp khẩu hoa phi dục đoạn xuân,
Thiên nhai trú khứ lệ triêm cân.
Lai thì vạn lý đồng vi khách,
Kim nhật phiên thành tống cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Tại đầu kẽm hoa rơi nhiều báo hiệu mùa xuân đã hết,
Nơi xó trời này kẻ ở người đi đều rơi lệ ướt khăn.
Đã lâu rồi cả hai đều là khách đến nơi xa xôi vạn dặm này,
Hôm nay thành ra người ở lại tiễn người bạn thân thiết ra đi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại cửa kẽm hoa rơi xuân hết
Nơi xó trời ly biệt ngậm ngùi
Cùng là viễn khách một đôi
Hôm nay kẻ ở tiễn người ra đi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu kẽm hoa rơi báo cuối xuân
Phương trời đi, ở lệ tuôn dầm
Đã lâu làm kẻ ngoài muôn dặm
Nay có một người tiễn bạn thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời