16/01/2021 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp khẩu tống hữu nhân
峽口送友人

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 18:49

 

Nguyên tác

峽口花飛欲斷春,
天涯住去淚沾巾。
來時萬里同為客,
今日翻成送故人。

Phiên âm

Giáp khẩu hoa phi dục đoạn xuân,
Thiên nhai trú khứ lệ triêm cân.
Lai thì vạn lý đồng vi khách,
Kim nhật phiên thành tống cố nhân.

Dịch nghĩa

Tại đầu kẽm hoa rơi nhiều báo hiệu mùa xuân đã hết,
Nơi xó trời này kẻ ở người đi đều rơi lệ ướt khăn.
Đã lâu rồi cả hai đều là khách đến nơi xa xôi vạn dặm này,
Hôm nay thành ra người ở lại tiễn người bạn thân thiết ra đi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại cửa kẽm hoa rơi xuân hết
Nơi xó trời ly biệt ngậm ngùi
Cùng là viễn khách một đôi
Hôm nay kẻ ở tiễn người ra đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Giáp khẩu tống hữu nhân