送沈子福之江東

楊柳渡頭行客稀,
罟師盪槳向臨圻。
唯有相思似春色,
江南江北送君歸。

 

Tống Trầm Tử Phúc chi Giang Đông

Dương liễu độ đầu hành khách hy,
Cổ sư đãng tưởng (tương) hướng Lâm Kỳ.
Duy hữu tương tư tự xuân sắc,
Giang nam, giang bắc tống quân quy.

 

Dịch nghĩa

Hành khách nơi bến sông có dương liễu thưa thớt,
Phu thuyền đã chèo thuyền xuôi về hướng Lâm Kỳ.
Cảnh sông xuân như cũng nhớ ông,
Hai bờ nam bắc âm thầm tiễn ông đi.


Trầm Tử Phúc là bạn của tác giả, thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Dương liễu đầu sông khách vắng hoe,
Lão chài khua mái hướng thôn chèo.
Lòng sao chỉ nhớ màu xuân thắm,
Giang Bắc, Giang Nam tiễn bạn về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Bến đò vắng khách liễu ơ thờ
Ông lái chèo đưa thuyền cập bờ
Xuân sắc đong đầy như nỗi nhớ
Giang Nam, Giang Bắc tiễn anh về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương liễu đầu sông hành khách vắng
Con thuyền xuôi mái hướng Lâm Kỳ
Sắc xuân như cũng vương niềm nhớ
Sông nước đôi bờ tiễn bạn đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến liễu dương khách đi thưa thớt
Thuyền tách ra hướng đất Lâm Kỳ
Sông xuân như cũng sầu bi
Hai bờ nam bắc thầm thì tiễn ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu đầu sông thưa khách đi,
Phu thuyền xuôi mái hướng Lâm Kỳ.
Sông xuân còn cảnh nhớ ông lắm,
Nam bắc hai bờ tiễn bác về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dương liễu bến đò vắng khách đi
Phu thuyền quậy mái hướng Lâm Kỳ
Tương tư lại giống như xuân sắc
Giang Bắc Giang Nam tiễn anh về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời