送王十八歸山寄題仙遊寺

曾於太白峰前住,
數到仙遊寺裏來。
黑水澄時潭底出,
白雲破處洞門開。
林間暖酒燒紅葉,
石上題詩埽綠苔。
惆悵舊遊那復到,
菊花時節羨君迴。

 

Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự

Tằng ư Thái Bạch phong tiền trú,
Sổ đáo Tiên Du tự lý lai.
Hắc thuỷ trừng thì đàm để xuất,
Bạch vân phá xứ động môn khai.
Lâm gian noãn tửu thiêu hồng diệp,
Thạch thượng đề thi tảo lục đài.
Trù trướng cựu du na phục đáo,
Cúc hoa thì tiết tiện quân hồi.

 

Dịch nghĩa

Ta đã từng trú ngụ ở mặt trước núi Thái Bạch
Đã từng đến thăm chùa Tiên Du vài lần
Nước đục đen lắng xuống trông thấy tận đáy đầm
Mây trắng tản đi cửa động thấy như mở rộng
Đốt lá khô đỏ trong rừng mà hâm rượu
Quét rêu xanh trên đá mà ngồi viết bài thơ
Lòng buồn vì không được đến nơi đã thăm cũ
Mừng ông trở về đúng vào lúc hoa cúc nở

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thái Bạch núi cao, nương náu trước,
Tiên Du chùa cổ mấy lần thăm.
Nước đen lắng xuống, đầm phô đáy,
Mây trắng tan rồi, ló cửa hang.
Hâm rượu giữa rừng, thiêu lá đỏ,
Đề thơ trên đá quét rêu hoang.
Buồn không trở lại nơi chốn cũ,
Mừng bác khi về cúc nở vàng.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bao bận trước đỉnh Thái Bạch ở
Mấy lần vào chùa Tiên Du thăm
Nước thẫm khi yên đầm lộ đáy
Mây trắng nơi tan cửa động nằm
Trong rừng lá đỏ thiêu rượi ấm
Trên đá rêu xanh viết đề thơ
Buồn bã chốn xưa chưa trở lại
Bạn về khi cúc nở ngóng chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đã non Thái Bạch dừng chân,
Chùa Tiên Du, cũng mấy lần ghé thăm.
Nước đen lắng, thấy đáy đầm,
Vầng mây trắng cuốn, động nằm ngay bên.
Rượu rừng, lá đỏ hâm lên,
Rêu xanh mặt đá, thơ liền đề ngay.
Buồn không trở lại nơi này,
Bác về, cúc nở đầy ngay bên đường...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi xưa Thái Bạch chốn nương thân
Chùa cổ Tiên Du viếng mấy lần
Mây trắng mới tan hang động ló
Nước đen vừa lắng đáy đầm nâng
Lá hồng hâm rượu nơi rừng biếc
Rêu thắm đề thơ phiến đá xanh
Buồn nỗi chốn xưa không trở lại
Cúc vàng mừng đón bước chân anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta từng ở mặt tiền núi Thái Bạch
Lại vài lần thăm viếng chùa Tiên Du
Đầm lúc trong thấy đáy thật âm u
Cửa động mở lúc mây mù phân tán
Đốt lá khô trong rừng hâm rượu ấm
Phủi rêu xanh trên đá viết bài thơ
Lòng buồn vì không được đến nơi xưa
Mừng cúc nở đón tiếp ông khi tới.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Bạch trước non chốn trú thân,
Tiên Du từng đến thăm vài lần,
Nước đen lắng xuống đầm trông rõ,
Mây trắng tản đi động rộng dần.
Lá đỏ trong rừng hâm đốt rượu,
Rêu xanh trên đá thảo vài vần.
Lòng buồn không được thăm nơi cũ,
Mừng lúc ông về cúc nở sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời