別盧秦卿

知有前期在,
難分此夜中。
無將故人酒,
不及石尤風。

 

Biệt Lư Tần Khanh

Tri hữu tiền kì tại,
Nan phân thử dạ trung.
Vô tướng cố nhân tửu,
Bất cập Thạch Vưu phong.

 

Dịch nghĩa

Đã biết trước còn có cơ hội gặp nhau
Mà đêm nay vẫn khó chia lìa
Thôi nâng chén rượu của bạn cũ
Không kịp, ngọn gió Thạch Vưu đã nổi


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Biết bạn từng hẹn trước,
Đêm nay khó giã từ.
Rượu ngon khôn giữ được,
Chẳng bằng gió Thạch Vưu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Dẫu rằng đã biết trước,
Đêm cũng khó chia tay.
Rượu chẳng đãi người cũ,
Kẻo Vưu về, kíp đi !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuy biết hành trình đà định trước,
Đêm nay sao vẫn khó xa nhau.
Cố nhân xin chớ mời nhau rượu,
Vì rượu không bằng gió Thạch Vưu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dù biết còn lúc gặp,
Đêm nay vẫn khó lìa.
Thôi nâng ly rượu tiễn,
Cơn gió Thạch Vưu kìa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Biết còn có lúc gặp nhau,
Đêm nay vẫn thấy dễ đâu chia lìa.
Không nâng cùng bạn rượu kia,
Thạch Vưu, gió đến vào khuya kịp nào!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn biết giờ đi đã định rồi
Đêm nay thật khó giữ chân người
Chẳng cần mời uống thật nhiều rượu
Đến gió Thạch Vưu cũng uổng thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết rằng có lúc gặp nhau
Đêm nay khôn cản nỗi đau chia lìa
Nâng ly đưa tiễn bạn bè
Kẻo cơn gió lạnh lại lùa qua đây

14.00
Trả lời