Cái cây này mùi thơm dễ chịu
Hoa màu hồng nở trĩu cả cành
Muốn về mà khách chẳng đành
Cảnh chùa vắng vẻ gió lành mơn man

tửu tận tình do tại