Thăm chợ hoa ngày Tết
Hoa nào thu hút em?
Cẩm tú cầu, cúc gấm
Mi mô da, hồng đen...

Kìa phong lan muôn sắc
Hoa dơn hồng toả hương
Bao loài hoa rực rỡ
Dắt em vào vườn thơm.

Có một bông hoa nhỏ
Nở quên trong góc vườn
Như một loài hoa dại
Sao anh cầm tặng em?

Anh chỉ cười không nói
Em hững hờ bỏ quên
Mấy ngày sau chợt thấy
Hoa vẫn còn tươi nguyên.

Chợ hoa rồi sẽ hết
Bao loài hoa sẽ tàn
Chỉ bông hoa anh tặng
Tươi mãi cùng thời gian.

Em cầm bông hoa lạ
Bỗng bàng hoàng không yên
Có điều chi bất tử
Hoa anh cầm trao em?...