Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: hoa (135)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 09:46

惜花

艷拂衣衿蕊拂杯,
繞枝閑共蝶徘徊。
春風滿目還惆悵,
半欲離披半未開。

 

Tích hoa

Diễm phất y khâm nhị phất bôi,
Nhiễu chi nhàn cộng điệp bồi hồi.
Xuân phong mãn mục hoàn trù trướng,
Bán dục ly phi bán vị khai.

 

Dịch nghĩa

Cánh hoa đẹp chạm vào vạt áo, nhị hoa chạm vào chén,
Những cánh bướm nhàn nhã bay tung tăng trên cành.
Gió xuân khắp trời còn buồn bã,
Vì một nửa sắp rụng mà nửa kia chưa nở ra.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhị chạm ly, cánh hoa chạm áo
Bướm trên cành nhàn dạo tung tăng
Còn buồn cả với gió xuân
Nửa chưa nở hết, nửa gần rụng rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa đầy vạt áo, nhị đầy ly
Cánh bướm thanh nhàn chấp chới bay
Khắp chốn gió xuân ôm mối hận
Nửa do hoa rụng nửa chưa bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa bay chạm áo, nhị vào chai,
Cánh bướm tung tăng nhàn nhã bay.
Khắp chốn gió xuân trời thảm não,
Nửa hoa sắp rụng nửa chưa khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa rơi chạm áo, đầy ly,
Chập chờn cánh bướm bay đi bay về.
Gió xuân khắp chốn não nề,
Nửa hoa sắp rụng nửa thì chưa khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cánh chạm áo nhị chạm ly
Bướm bay nhàn nhã đến đi trong vườn
Gió xuân khắp chốn còn buồn
Nửa hoa sắp rụng nửa còn chưa ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời