27/05/2024 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Lư Tần Khanh
別盧秦卿

Tác giả: Tư Không Thự - 司空曙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 21:05

 

Nguyên tác

知有前期在,
難分此夜中。
無將故人酒,
不及石尤風。

Phiên âm

Tri hữu tiền kì tại,
Nan phân thử dạ trung.
Vô tướng cố nhân tửu,
Bất cập Thạch Vưu phong[1].

Dịch nghĩa

Đã biết trước còn có cơ hội gặp nhau
Mà đêm nay vẫn khó chia lìa
Thôi nâng chén rượu của bạn cũ
Không kịp, ngọn gió Thạch Vưu đã nổi

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Biết bạn từng hẹn trước,
Đêm nay khó giã từ.
Rượu ngon khôn giữ được,
Chẳng bằng gió Thạch Vưu.
[1] Xưa, có người phụ nữ họ Thạch, nhân vì chồng đi xa không về lúc sắp chết nói: "Sau khi ta chết, xin làm ngọn gió, ngăn trở hết trai tráng trong thiên hạ, không cho dong thuyền ra cửa". Vì thế về sau, khi đi ra gặp gió, người ta gọi là gió Thạch Vưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Thự » Biệt Lư Tần Khanh